30/7/11

Βιντεοπείραμα: Κύματα εκκρεμών

Τι βλέπουμε: Μια διάταξη δεκαπέντε απλών εκκρεμών με σταδιακά αυξανόμενο μήκος - που δεν συνδέονται μεταξύ τους - αρχίζουν να ταλαντώνονται ταυτόχρονα. Παρατηρώντας το σύστημα των εκκρεμών βλέπουμε οδεύοντα κύματα, στάσιμα κύματα, κυματοπαλμούς και τυχαίες κινήσεις.
Πως λειτουργεί: Το εκκρεμές με το μεγαλύτερο μήκος εκτελεί 51 ταλαντώσεις σε 60 δευτερόλεπτα. Το αμέσως μικρότερο σε μήκος εκκρεμές είναι έτσι ρυθμισμένο ώστε να εκτελεί μια επιπλέον ταλάντωση - 52 ταλαντώσεις σε 60 δευτερόλεπτα (μικρότερο μήκος → μικρότερη περίοδος → μεγαλύτερη συχνότητα). Παρομοίως ρυθμίζονται και τα υπόλοιπα εκκρεμή - οπότε το 15ο εκκρεμές εκτελέι 65 ταλαντώσεις στα 60 δευτερόλεπτα. Καθώς τα εκκρεμή ξεκινάνε μαζί, σιγά - σιγά χάνεται ο συγχρονισμός τους - οι σχετικές τους φάσεις συνεχώς μεταβάλλονται εξαιτίας των διαφορετικών περιόδων ταλάντωσης. Όμως μετά από 60 δευτερόλεπτα στιγμιαία βρίσκονται όλα μαζί στην θέση από την οποία ξεκίνησαν ... και στη συνέχεια επαναλαμβάνεται πάλι το ίδιο φαινόμενο.

sciencedemonstrations.fas.harvard.edu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...