24/11/11

Οι δείκτες που καθορίζουν την ύπαρξη ζωής σε άλλους πλανήτες

Oι επιστήμονες δημιούργησαν δυο συστήματα κατάταξης βάσει των οποίων θα γίνεται η αξιολόγηση των πλανητών και των δορυφόρων τους σχετικά με τη δυνατότητά τους να φιλοξενήσουν ζωή.
Σε εργασία που δημοσιεύθηκε ΕΔΩ προτείνουν τους δυο διαφορετικούς δείκτες:
τον Δείκτη Γήινης Ομοιότητας [Earth Similarity Index (ESI)] και τον Πλανητικό Δείκτη Κατοικησιμότητας [Planetary Habitability Index (PHI)].
O πρώτος δείκτης σχετίζεται με το αν στους άλλους πλανήτες και εξωπλανήτες επικρατούν συνθήκες παρόμοιες με τη Γη, διότι γνωρίζουμε εμπειρικά ότι αυτές οι συνθήκες ευνοούν την ύπαρξη ζωής.
Ο δεύτερος σχετίζεται με το αν στους εξωπλανήτες υπάρχουν συνθήκες που ίσως να υποδηλώνουν την πιθανότητα άλλων μορφών ζωής - ακόμη και άγνωστων για μας.
Ο Δείκτης Γήινης Ομοιότητας κατατάσσει τους πλανήτες και τους δορυφόρους ανάλογα με το αν μοιάζουν στην Γη, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως το μέγεθος, την πυκνότητα και την απόσταση από το μητρικό άστρο.
Ο Πλανητικός Δείκτης Κατοικησιμότητας εξετάζει ένα διαφορετικό σύνολο παραγόντων, όπως το αν ο πλανήτης έχει βραχώδη ή παγωμένη επιφάνεια, αν έχει ατμόσφαιρα ή μαγνητικό πεδίο, αν υπάρχει η διαθέσιμη ενέργεια που απαιτείται από κάθε είδους ζωντανούς οργανισμούς και τέλος παίρνει υπόψη την Χημεία – το αν υπάρχουν δηλαδή οι υγροί διαλύτες που είναι απαραίτητοι για τις χημικές αντιδράσεις της «ζωής».
Η μέγιστη τιμή για το Δείκτη Γήινης Ομοιότητας είναι 1,00 για τη Γη, όπως είναι φυσικό,
και την μεγαλύτερη τιμή για πλανήτες πέρα από το ηλιακό μας σύστημα έχει ο εξωπλανήτης Gliese 581g (η ύπαρξη του οποίου είναι υπό αμφισβήτηση), με 0,89.
Ιδού ένας σχετικός πίνακας

Δείκτης Γήινης Ομοιότητας
Γη - 1.00
Gliese 581g - 0,89
Gliese 581d - 0.74
Gliese 581c - 0,70
Άρης - 0,70
Ερμής - 0,60
HD 69830 δ - 0,60
55 Cnc γ - 0.56
Σελήνη - 0.56
Gliese 581e - 0.53

Ακολουθεί ο αντίστοιχος πίνακας για τον δείκτη Πλανητικής Κατοικησιμότητας με πρώτο τον δορυφόρο του Κρόνου Τιτάνα:

Πλανητικός Δείκτης Κατοικησιμότητας
Τιτάνας - 0.64
Άρης - 0.59
Ευρώπη - 0.49
Gliese 581g - 0,45
Gliese 581d - 0.43
Gliese 581c - 0.41
Δίας - 0.37
Κρόνος - 0.37
Αφροδίτη - 0.37
Εγκέλαδος - 0.35

www.bbc.co.uk

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...