14/12/15

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων ATLAS και CMS

Tuesday, 15 December 2015
15:00 - 15:40 CMS results 40' Speaker: Jim Olsen (Princeton University (US))
15:40 - 16:20 ATLAS results 40' Speaker: Marumi Kado (Laboratoire de l'Accelerateur Lineaire (FR))

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...