1/6/11

Πως λειτουργεί μια κυψέλη καυσίμου...

...που χρησιμοποιεί το υδρογόνο ως καύσιμο. Η κυψέλη καυσίμου είναι ένας μηχανισμός που μετατρέπει την χημική ενέργεια σε ηλεκτρική.

Στο παραπάνω amimation από τη NASA, το Οξυγόνο (Ο2) και το υδρογόνο (H2) εισέρχονται στην κυψέλη καυσίμου. Τα μόρια του οξυγόνου καθώς κατευθύνονται προς τον καταλύτη, χάνουν στην άνοδο ηλεκτρόνια. Αυτό τους επιτρέπει να κινηθούν διαμέσου της καθόδου και να αντιδράσουν με μόρια του υδρογόνου παράγοντας υδρατμούς.
Ποιά είναι η διαφορά με την παρακάτω εικόνα;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...